ΙΝ.ΣΠ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη συμβολή στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη συμβολή στη διατήρηση και διαχείριση των καρστικών περιοχών και του υπόγειου περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Το ΙΝΣΠΕΕ έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με την έρευνα πεδίου, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και τη διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας Ελλάδας και Βαλκανίων.
Στα διάφορα προγράμματα για τη διατήρηση και τη διαχείριση των σπηλαίων και των καρστικών περιοχών, το ΙΝΣΠΕΕ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλες πΜΚΟ, τη Διοίκηση και αναπτυξιακούς φορείς καθώς και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

21 Σεπτεμβρίου 2018

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές […]
28 Μαρτίου 2018

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)

Το 8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαρτίου 2018. Έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ο κύκλος επιμορφώσεως και ανταλλαγής πληροφοριών με τους σπηλαιολόγους ανά την Ελλάδα από το ΙΝΣΠΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της […]
28 Φεβρουαρίου 2018

6ο & 7ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (22-25 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα)

Στα φιλόξενα γραφεία του ΣΕΛΑΣ και του ΣΠΕΛΕΟ πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σπηλαιοβιολογίας στην Αθήνα (22-25 Φεβρουαρίου 2018). Συνολικά τα  παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 33 σπηλαιολόγοι από 5 συλλόγους (ΣΠΕΛΕΟ, ΣΕΛΑΣ, ΥΠΟΓΑΙΑ, ΕΣΕ, ΤΟΤΒΕ-ΕΣΕ, ΣΠΟΚ). Έγιναν διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτική […]