ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Χώρος εργασίας

Το εργαστήριο και τα γραφεία του ΙΝ.ΣΠ.Ε.Ε. βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης (Μεγάλου Αλεξάνδρου 179) και λειτουργούν καθημερινά.

 

Εξοπλισμός

Το ΙΝΣΠΕΕ διαθέτει:

 • Εξοπλισμό εξερεύνησης φαραγγιών, σπηλαίων και βαράθρων (ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό SRT, GPS, αποστασιόμετρο, χαρτογραφικά)
 • Εξοπλισμό μέτρησης των αβιοτικών παραμέτρων (ηλεκτρονικά όργανα καταγραφής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας καθώς και θερμοκρασίας – αγωγιμότητας νερού)
 • Εξοπλισμό δειγματοληψίας (απόχες, λαβίδες, δίχτυα σύλληψης νυχτερίδων, ανιχνευτής υπερήχων)
 • Εργαστηριακό εξοπλισμό (στερεοσκόπια, Η/Υ, αναλώσιμα)
 • Εξοπλισμό φωτογράφισης και εικονοσκόπησης σπηλαίων και βαράθρων
 • Μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα (drone)

Βιβλιοθήκη – Βάσεις δεδομένων

Στη βιβλιοθήκη του ΙΝΣΠΕΕ υπάρχουν περί τις 3.000 εργασίες και 120 βιβλία. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση και πλήρης αποδελτίωση των εργασιών που αφορούν:

 • Την περιγραφή σπηλαίων της Ελλάδας (550 εργασίες)
 • Τη σπηλαιόβια πανίδας της Ελλάδας (700 εργασίες).

Το ΙΝΣΠΕ διαθέτει 3 βάσεις δεδομένων οι οποίες ενημερώνονται τακτικά:

Επιπλέον, το ΙΝΣΠΕΕ διαθέτει οργανωμένο οπτικοακουστικό υλικό από σπήλαια, άλλες καρστικές μορφές και ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, με περισσότερες από 100.000 φωτογραφίες και 150 ώρες βίντεο.

Επιστημονικές συλλογές

Οι συλλογές του ΙΝΣΠΕΕ. περιλαμβάνουν:

 • Τη μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο συλλογή σπηλαιόβιων ζώων του Ελλαδικού χώρου, που περιλαμβάνει δείγματα ασπονδύλων από εκατοντάδες σπήλαια.
 • Μεγάλη συλλογή οστών μικροθηλαστικών από εμέσματα Πεπλόγλαυκας από σπήλαια της Ελλάδας (περισσότερα των 50.000 ατόμων).
 • Μικρή σχετικά συλλογή υδρόβιων ασπονδύλων από καρστικές πηγές.