Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2024

Η Πτερυγονυχτερίδα, Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ανακηρύχθηκε το σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς για το έτος 2024.

Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΑ – Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς” είναι μια συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εκπληκτικά πλάσματα του υπόγειου περιβάλλοντος της χώρας μας. Η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 2021 -το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ- συμμετέχοντας στις  διεθνείς προσπάθειες ευαισθητοποίησης που άρχισαν από τη Γερμανία και διευρύνθηκαν με τη συμμετοχή και άλλων κρατών.

Δείτε περισσότερα για το Σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα είδη των σπηλαιόβιων ζώων της Ελλάδας μπορεί να αναζητηθεί στη Βάση Δεδομένων για την Σπηλαιόβια Πανίδα της Ελλάδας.