Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς, και προωθεί την προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση του ΙΝΣΠΕΕ στο πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο: Διατήρηση σπηλαιόβιων νυχτερίδων και υπόγειων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”.