Σπηλαιολογικοί φορείς

 

Φορείς τουριστικά αξιοποιημένων σπηλαίων

 

Θεσμικό πλαίσιο και αρμόδιες υπηρεσίες

 

Διεθνείς οργανισμοί