Πλήρης κατάλογος των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των σπηλαίων και του καρστ

Το 1997, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προστασία των Σπηλαίων και του Καρστ για να υποστηρίξει την αυξανόμενη διεθνή ανάγκη για καθοδήγηση στη διαχείριση των σπηλαίων και του καρστ. Σε αναγνώριση του Διεθνούς Έτους Σπηλαίων και Καρστ, η Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας (UIS) […]

Παγκόσμια Ημέρα Χειροπτέρων

Η Παγκόσμια Ημέρα Χειροπτέρων (17 Απριλίου) είναι η ήμερα κατά την οποία θυμόμαστε και συζητάμε τον πολύτιμο ρόλο των νυχτερίδων για την φύση και τον άνθρωπο. Ο Απρίλιος είναι μια πολύ καλή περίοδος για παρατήρηση νυχτερίδων, διότι έχουν ξυπνήσει από τον χειμέριο ύπνο (λήθαργο) και καθώς είναι πολύ πεινασμένες, γυροπετούν για να φάνε πολύ μεγάλες […]

Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2024

Η Πτερυγονυχτερίδα, Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ανακηρύχθηκε το σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς για το έτος 2024. Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΑ – Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς” είναι μια συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εκπληκτικά πλάσματα του υπόγειου περιβάλλοντος της χώρας μας. Η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 2021 -το Διεθνές Έτος Σπηλαίων […]

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής […]

Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς, και προωθεί την προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση του ΙΝΣΠΕΕ στο πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο: “Διατήρηση σπηλαιόβιων νυχτερίδων και υπόγειων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”.

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές για όλα τα μη θαλάσσια σπηλαιόβια  είδη ζώων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τη […]

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)

Το 8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαρτίου 2018. Έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ο κύκλος επιμορφώσεως και ανταλλαγής πληροφοριών με τους σπηλαιολόγους ανά την Ελλάδα από το ΙΝΣΠΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας”. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 16 σπηλαιολόγοι από τους συλλόγους: Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης – […]

Πλήρης κατάλογος των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των σπηλαίων και του καρστ

Το 1997, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προστασία των Σπηλαίων και του Καρστ για να υποστηρίξει την αυξανόμενη διεθνή ανάγκη για καθοδήγηση στη διαχείριση των σπηλαίων και του καρστ. Σε αναγνώριση του Διεθνούς Έτους Σπηλαίων και Καρστ, η Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας (UIS) […]

Παγκόσμια Ημέρα Χειροπτέρων

Η Παγκόσμια Ημέρα Χειροπτέρων (17 Απριλίου) είναι η ήμερα κατά την οποία θυμόμαστε και συζητάμε τον πολύτιμο ρόλο των νυχτερίδων για την φύση και τον άνθρωπο. Ο Απρίλιος είναι μια πολύ καλή περίοδος για παρατήρηση νυχτερίδων, διότι έχουν ξυπνήσει από τον χειμέριο ύπνο (λήθαργο) και καθώς είναι πολύ πεινασμένες, γυροπετούν για να φάνε πολύ μεγάλες […]

Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2024

Η Πτερυγονυχτερίδα, Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ανακηρύχθηκε το σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς για το έτος 2024. Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΑ – Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς” είναι μια συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εκπληκτικά πλάσματα του υπόγειου περιβάλλοντος της χώρας μας. Η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 2021 -το Διεθνές Έτος Σπηλαίων […]

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής […]

Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς, και προωθεί την προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση του ΙΝΣΠΕΕ στο πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο: “Διατήρηση σπηλαιόβιων νυχτερίδων και υπόγειων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”.

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές για όλα τα μη θαλάσσια σπηλαιόβια  είδη ζώων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τη […]

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)

Το 8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαρτίου 2018. Έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ο κύκλος επιμορφώσεως και ανταλλαγής πληροφοριών με τους σπηλαιολόγους ανά την Ελλάδα από το ΙΝΣΠΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας”. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 16 σπηλαιολόγοι από τους συλλόγους: Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης – […]