Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2024

Η Πτερυγονυχτερίδα, Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ανακηρύχθηκε το σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς για το έτος 2024. Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΑ – Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς” είναι μια συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εκπληκτικά πλάσματα του υπόγειου περιβάλλοντος της χώρας μας. Η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 2021 -το Διεθνές Έτος Σπηλαίων […]

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής […]

Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς, και προωθεί την προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση του ΙΝΣΠΕΕ στο πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο: “Διατήρηση σπηλαιόβιων νυχτερίδων και υπόγειων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”.

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές για όλα τα μη θαλάσσια σπηλαιόβια  είδη ζώων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τη […]

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)

Το 8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαρτίου 2018. Έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ο κύκλος επιμορφώσεως και ανταλλαγής πληροφοριών με τους σπηλαιολόγους ανά την Ελλάδα από το ΙΝΣΠΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας”. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 16 σπηλαιολόγοι από τους συλλόγους: Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης – […]

6ο & 7ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (22-25 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα)

Στα φιλόξενα γραφεία του ΣΕΛΑΣ και του ΣΠΕΛΕΟ πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σπηλαιοβιολογίας στην Αθήνα (22-25 Φεβρουαρίου 2018). Συνολικά τα  παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 33 σπηλαιολόγοι από 5 συλλόγους (ΣΠΕΛΕΟ, ΣΕΛΑΣ, ΥΠΟΓΑΙΑ, ΕΣΕ, ΤΟΤΒΕ-ΕΣΕ, ΣΠΟΚ). Έγιναν διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση σε σπήλαια της Αττικής.  

5o Σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (2 & 3 Φεβρουαρίου 2018, Ηράκλειο)

Με τη συμμετοχή 15 σπηλαιολόγων, κυρίως μελών του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης (ΣΠΟΚ), πραγματοποιήθηκε το 5ο διήμερο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας”. Έγιναν παρουσιάσεις για το φυσικό περιβάλλον των σπηλαίων της Ελλάδας, εργαστηριακές ασκήσεις για την αναγνώριση της πανίδας και πρακτική άσκηση στο σπήλαιο Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό Ηρακλείου.

Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς 2024

Η Πτερυγονυχτερίδα, Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) ανακηρύχθηκε το σπηλαιόβιο ζώο της χρονιάς για το έτος 2024. Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΑ – Σπηλαιόβιο ζώο της Χρονιάς” είναι μια συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εκπληκτικά πλάσματα του υπόγειου περιβάλλοντος της χώρας μας. Η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 2021 -το Διεθνές Έτος Σπηλαίων […]

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής […]

Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς, και προωθεί την προστασία των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Η δράση του ΙΝΣΠΕΕ στο πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο: “Διατήρηση σπηλαιόβιων νυχτερίδων και υπόγειων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”.

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές για όλα τα μη θαλάσσια σπηλαιόβια  είδη ζώων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τη […]

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)

Το 8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Μαρτίου 2018. Έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο ο κύκλος επιμορφώσεως και ανταλλαγής πληροφοριών με τους σπηλαιολόγους ανά την Ελλάδα από το ΙΝΣΠΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της Σπηλαιόβιας Πανίδας της Ελλάδας”. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 16 σπηλαιολόγοι από τους συλλόγους: Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης – […]

6ο & 7ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (22-25 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα)

Στα φιλόξενα γραφεία του ΣΕΛΑΣ και του ΣΠΕΛΕΟ πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σπηλαιοβιολογίας στην Αθήνα (22-25 Φεβρουαρίου 2018). Συνολικά τα  παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον 33 σπηλαιολόγοι από 5 συλλόγους (ΣΠΕΛΕΟ, ΣΕΛΑΣ, ΥΠΟΓΑΙΑ, ΕΣΕ, ΤΟΤΒΕ-ΕΣΕ, ΣΠΟΚ). Έγιναν διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση σε σπήλαια της Αττικής.  

5o Σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (2 & 3 Φεβρουαρίου 2018, Ηράκλειο)

Με τη συμμετοχή 15 σπηλαιολόγων, κυρίως μελών του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης (ΣΠΟΚ), πραγματοποιήθηκε το 5ο διήμερο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας στα πλαίσια του προγράμματος “Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας”. Έγιναν παρουσιάσεις για το φυσικό περιβάλλον των σπηλαίων της Ελλάδας, εργαστηριακές ασκήσεις για την αναγνώριση της πανίδας και πρακτική άσκηση στο σπήλαιο Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό Ηρακλείου.