ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝA ΣΠΗΛΑΙA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Πολλά σπήλαια της Ελλάδας αντιμετωπίζουν σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως ρύπανση, βανδαλισμοί, ανεξέλεγκτη επισκεψιμότητα, καταστροφή ενδιαιτημάτων ενδημικών και προστατευόμενων σπηλαιόβιων ζώων, κ.ά. Η αποκατάσταση και προστασία αυτών των σπηλαίων αποτελεί πρόκληση, ωστόσο η έκταση των προβλημάτων και η συνολική εικόνα είναι εν πολλοίς άγνωστα.

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας απευθύνει έκκληση προς όλους τους σπηλαιολόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια καταγραφής των υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας και των πιέσεων που τους ασκούνται. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα βοηθήσουν στις προσπάθειες της σπηλαιολογικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων για τη διάσωση και διατήρηση της υπόγειας φυσικής μας κληρονομιάς.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται πρωτίστως σε σπηλαιολόγους που γνωρίζουν υποβαθμισμένα σπήλαια για να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Χρήστες που δεν είναι σπηλαιολόγοι αλλά έχουν ίδια γνώση για την κατάσταση κάποιων σπηλαίων είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να απαντήσουν.

Ο χρόνος για τη συμπλήρωση του, εκτιμάται σε 8-15 λεπτά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, επικοινωνήστε στο caveconservation.gr@gmail.com

Βοηθήστε να καταγραφούν οι πιέσεις στα υποβαθμισμένα σπήλαια της Ελλάδας. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ.