MAVA FOUNTATION

MAVA FOUNTATION

mava foundation

Ίδρυμα MAVA

Το Ίδρυμα MAVA είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελβετία και έχει αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Διαχειρίζεται τέσσερα διαφορετικά προγράμματα επιχορηγήσεων. Τα τρία αφορούν συγκεκριμένες περιοχές: Ελβετία, Λεκάνη της Μεσογείου και Δυτική Αφρική. Σε κάθε περιοχή υποστηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας φορέων για τη διατήρηση της φύσης, τη δημιουργία και την υποστήριξη φορέων διατήρησης και την άσκηση πολιτικής επιρροής υπέρ της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Το τέταρτο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την Βιώσιμη Οικονομία, παρέχει ευκαιρίες για να επηρεαστούν οι παγκόσμιες τάσεις για να διασφαλιστεί η οικονομική ευημερία μέσα στους περιορισμένους πόρους του πλανήτη μας και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υπερκατανάλωσης φυσικών πόρων πέρα ​​από την ικανότητά τους να ανανεωθούν. Από την ίδρυσή του το 1994 από τον Δρ. Hans Lukas “Luc” Hoffmann (23 Ιανουαρίου 1923 – 21 Ιουλίου 2016), το Ίδρυμα υποστήριξε περισσότερα από 750 προγράμματα που υλοποιήθηκαν  από περισσότερους των 300 διαφορετικούς φορείς. Αυτοί περιλαμβάνουν διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και περιστασιακά κυβερνητικά όργανα ή ιδιώτες.

Το Ίδρυμα MAVA χρηματοδοτεί το πρόγραμμα του ΙΝΣΠΕΕ «Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας». Ευχαριστούμε MAVA!

Ιστοσελίδα: http://en.mava-foundation.org/