Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας.

Εσπερίδα για τον αθέατο κόσμο των φαραγγιών του νομού Ηρακλείου
11 Ιανουαρίου 2015
Συμμετοχή του ΙΝΣΠΕΕ σε βιοσπηλαιολογικό συνέδριο στην Σαρδηνία της Ιταλίας.
11 Απριλίου 2017

Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το διετές πρόγραμμα με τίτλο: “Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και το WWF Ελλάς. Η ανάληψη του και κυρίως οι δράσεις που θα γίνουν, αποτελούν το σημαντικότερο ορόσημο στη  δραστηριότητα του ΙΝΣΠΕΕ.

 

Στόχοι του προγράμματος:

  • Ανασκόπηση της κατάστασης και των αναγκών διατήρησης των σπηλαιόβιων ειδών της Ελλάδας από πλευράς υφιστάμενης γνώσης (τι είναι γνωστό σήμερα).
  • Οργάνωση και προσδιορισμός των ειδών της επιστημονικής συλλογής σπηλαιόβιων ασπόνδυλων, η οποία δημιουργήθηκε κυρίως κατά την περίοδο 1984-2004 και περιλαμβάνει χιλιάδες δείγματα από εκατοντάδες σπηλιές στην Ελλάδα.
  • Σύνθεση σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων των πληροφοριών από την συλλογή του ΙΝΣΠΕΕ και των δημοσιευμένων εργασιών για τα σπήλαια και τα σπηλαιόβια είδη. Η πρόσβαση σε αυτή θα είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΣΠΕΕ.
  • Επικαιροποίηση με όλα αυτά τα δεδομένα αυτά των σχετικών Ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικτυακών βάσεων (IUCN redlist, Fauna Europaea, κ.ά.)
  • Με την βοήθεια και την επιστημονική εγκυρότητα των παραπάνω πληροφοριών θα γίνει ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την προστασία σημαντικών περιοχών με σπήλαια και σπηλαιόβια είδη.
  • Εκπαίδευση των νέων σπηλαιολόγων σε θέματα προστασίας των σπηλαίων και της σπηλαιόβιας πανίδας μέσω σεμιναρίων που θα γίνουν σε σπηλαιολογικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.